top of page

Vstupní hala MND

Záčátkem roku 2016 jsme dokončovali poměrně složitou realizaci podsvícených podhledů ve vstupní hale nově otevírané budovy společnosti MND. Složitost spočívala především ve tvarování folie konstrukcemi tak, aby byly stíny eliminovány na pokud možno nejnižší úroveň.

Podhled tvoří dominantu vstupní haly a zároveň plní funkci účelového osvštlení, které je možné stmívat na aktuálné požadovanou úroveň. Vzniká tak praktické a zároveň originální řešení osvětlení velmi exponovaného místa.

bottom of page